Imate težave z neplačniki?

Želite poplačane terjatve? Zastopamo stranke v izvršilnih postopkih ter postopkih zavarovanja terjatev

KONTAKT

Vas smatrajo za dolžnika?

Dolžnikom pomagamo pri zaščiti pred neupravičeno izvršbo.

KONTAKT

Izvensodna izterjava

Pri izterjavi v okviru izvensodnega postopka, naši pravniki vam bodo pomagali pri
 • pisni poziv dolžniku oz. pošiljanje opomina s povratnico;
 • telefonsko komunikacijo z dolžnikom;
 • oprava poizvedb o dolžnikovem premoženju;
 • obračun zakonskih in pogodbenih zamudnih obresti;
 • sklepanje dogovora z dolžnikom o poplačilu;
 • sestava dgovorov na opomine upnikov, pozivov k plačilu obveznosti, sestava izvensodnih dogovorov;
 • svetovanje o možnostih izterjave in uspešnosti postopka

Za vas bomo vodili evidenco poplačil in ves čas postopka iskali alternativne rešitve za poplačilo vaše terjatve. Prav tako vam bomo pravno svetovali tekom celega postopka izterjave.

Sodna izterjava

Pri izterjavi v okviru sodnega postopka, naši pravniki vam bodo pomagali pri:
 • sestava in vložitev izvršilnih predlogov na podlagi verodostojne listine (računa, menice, izpiska iz poslovnih knjig itd.) ali drugega izvršilnega naslova (sodne odločbe, notarske listine itd.);
 • oprava poizvedb o dolžnikovem premoženju;
 • sestava urgenc, predlogov za nadaljevanje izvršbe z novimi izvršilnimi sredstvi; ,
 • sestava ostalih vlog (delni umiki, umiki, odlogi izvršb, priglasitev izvršilnih stroškov,…);
 • sestava obrazloženih vlog, odgovora na ugovor, ugovora zoper sklep o izvršbi, predlogov začasnih in prehodnih odredb;…

Za vas bomo vodili evidenco poplačil in ves čas postopka iskali alternativne rešitve za poplačilo vaše terjatve. Prav tako vam bomo pravno svetovali tekom celega postopka izterjave.

Stečaji

Strankam nudimo svetovanje glede stečajev, osebnih stečajev, prijave terjatev, odpista obveznosti in celovito svetovanje v insolventnih postopkih.
 • sestava in vložitev izvršilnih predlogov na podlagi verodostojne listine (računa, menice, izpiska iz poslovnih knjig itd.) ali drugega izvršilnega naslova (sodne odločbe, notarske listine itd.);
 • oprava poizvedb o dolžnikovem premoženju;
 • sestava urgenc, predlogov za nadaljevanje izvršbe z novimi izvršilnimi sredstvi; ,
 • sestava ostalih vlog (delni umiki, umiki, odlogi izvršb, priglasitev izvršilnih stroškov,…);
 • sestava obrazloženih vlog, odgovora na ugovor, ugovora zoper sklep o izvršbi, predlogov začasnih in prehodnih odredb;…

Za vas bomo vodili evidenco poplačil in ves čas postopka iskali alternativne rešitve za poplačilo vaše terjatve. Prav tako vam bomo pravno svetovali tekom celega postopka izterjave.

Hitra pravna pomoč

nasvet@principal.si
+386 40 416 266

Kotnikova ulica 32, 1000 Ljubljana

Prejmite odgovor v 24h

Pravni nasvet dobite po plačilu predračuna. Pravni nasveti že od 14,90€ dalje.