Potrebujete pogodbo?

Nudimo vam hitro, strokovno in cenovno ugodno sestavo ter pregled že sestavljenih predpogodb, pogodb in dokumentih po meri

KONTAKT
Z

Pravice in obveznosti

Usklajene pravice in obveznosti pogodbenih strank so pomemben dejavnik kvalitete pripravljene pogodbe.

Z

Pravna varnost

Samo jasno formulirana in pravilna pogodbena določila vam lahko zagotovijo pravno varnost.

Z

Razumevanje pogodbe

Pojasnimo vam posamezne člene, določila in institute.

Pripravljamo vse vrste pogodb in dokumentov po meri s področij civilnega, nepremičninskega, gospodarskega in delovnega prava.

Civilno pravo

 • pogodba o prodaji nepremičnine/ premičnine
 • pogodba o prodaji motornega vozila
 • darilna pogodba
 • pogodba o odstopu terjatve
 • pogodba o lizingu
 • posodbena pogodba
 • zakupna pogodba
 • menjalna pogodba
 • izročilna pogodba

Nepremičninsko

 • kreditna pogodba
 • posojilna pogodba
 • pogodba o asignaciji /kompenzacija
 • pogodba o prodaji nepremičnine
 • najemne pogodbe
 • pogodba o dosmrtnem preživljanju
 • pogodba o preužitku

Gospodarsko pravo

 • akt o ustanovitvi
 • družbena pogodba
 • pogodba o poslovnem sodelovanju
 • špedicijska pogodba
 • posredniška pogodba
 • prevozna pogodba
 • licenčna pogodba
 • shranjevalna pogodba
 • pogodba o naročilu – mandatna pogodba
 • komisijska pogodba
 • pogodba o kontroli blaga in storitev

+ ostale pogodbe (poroštvo, poravnava…)

Delovno pravo

 • pogodba o zaposlitvi ne/določen čas
 • pogodba o poslovodenju
 • pogodba o poslovnem sodelovanju
 • vabilo na razgovor zaradi kršitve obveznosti iz delovnega razmerja
 • dogovor o odpravnini
 • podjemna pogodba
 • podizvajalska pogodba
 • pogodba o naročilu
 • gradbena pogodba
 • pogodba o svetovanju
 • pogodba o posredovanju

Pogosto iskane pogodbe

Kupoprodaja motornega vozila

8,90
 • veljavna zakonodaja
 • jasna formulacija
 • brez skritih stroškov
 • Podpora PLUS: Prilagoditev specifičnim zahtevam (iskanje rešitve in formulacija) z doplačilom 5€
NAROČI

Zaposlitev ne/določen čas

28,90
 • veljavna zakonodaja
 • jasna formulacija
 • brez skritih stroškov
 • Podpora PLUS: Prilagoditev specifičnim zahtevam (iskanje rešitve in formulacija) z doplačilom 9€
NAROČI

Najemna pogodba

48,90
 • veljavna zakonodaja
 • jasna formulacija
 • brez skritih stroškov
 • Podpora PLUS: Prilagoditev specifičnim zahtevam (iskanje rešitve in formulacija) z doplačilom 49,00€
NAROČI

Vse pogodbe so pripravili naši pravniki in redno jih osvežujemo in usklajemo z veljavnimi zakonskimi akti in podakti. V primeru specifičnih zahtev, bomo poiskali ustrezno rešitev in poskrbeli za pravno formulacijo in integracijo teh zahtev v pogodbo.